Het "vreedzame anarchisme" van de Brusselse architectuur is misschien wel het kenmerk dat België als geheel het best kenmerkt. Gedurende haar geschiedenis van meer dan 2000 jaar is de regio bijna ononderbroken bezet geweest door buitenlandse mogendheden: van de Romeinen tot de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen, de Nederlanders en de Duitsers. Hierdoor zijn de Belgen kritisch geworden over elke vorm van gezag en worden wetten, regels en voorschriften niet erg serieus genomen (belastingontduiking is een van de nationale sporten). Deze individualistische, anti-autoritaire houding wordt misschien het best geïllustreerd door de beroemde literaire figuur van Tijl Uilenspiegel, die tijdens de 16e-eeuwse bezetting de Spaanse autoriteiten bespotte.

Op zoek naar lokale bedrijven of algemene dienstverlening in België? Ontdek op Tmfradio.nl